SPOWIEDŹ ŚWIĘTA


DYŻURY PENITENCJARZY ORAZ KSIĘŻY KATEDRALNYCH


11.30 - 12.30

ks. Stanisław Kawzowicz /proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszotarach/

18.00 - 18.30

Księża katedralni

11.30 - 12.30

ks. Robert Bielawski /dyrektor Wydziału Duszpasterskiego LKB/

18.00 - 18.30

Księża katedralni

11.30 - 12.30

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego

18.00 - 18.30

Księża katedralni

11.30 - 12.30

Ojciec Franciszkanin (OFM) /zakonnik/

18.00 - 18.30

Księża katedralni

11.30 - 12.30

ks. Wiesław Walendzik /proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Legnicy/

18.00 - 18.30

Księża katedralni

11.30 - 12.30

Ojciec Franciszkanin (OFMConv) /zakonnik/

ks. Andrzej Tracz /proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy/

18.00 - 18.30

Księża katedralni

W trosce o dobro duchowe Ludu Bożego Diecezji Legnickiej, dekretem z dnia 18 lutego 2020 r., Biskup Legnicki powołał zespół penitencjarzy.

Penitencjarz ma obowiązek pełnić posługę szafarza sakramentu pokuty w wyznaczonym miejscu i czasie. Władzy swojej penitencjarz nie może delegować (508 § 1 KPK).

Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, jeśli cenzury nie są stwierdzone wyrokiem sądowym lub dekretem przełożonego i nie zastrzeżone stolicy apostolskiej.

Chodzi o następujące cenzury:

  1. Ekskomunika latae sententiae:

– przestępstwo przeciwko religii i jedności kościoła: apostazja, herezja i schizma – kan. 1364 KPK;
– aborcja dokonana – usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;
– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty – kan. 1387-1388 KPK.

  1. Interdykt lub suspensa latae sententiae:

– zastosowanie przymusu zewnętrznego względem biskupa, duchownego lub zakonnika – kan. 1370 § 2-3 KPK;
– usiłowanie sprawowania Eucharystii lub Sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;
– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi – kan. 1390 § 1 KPK;
– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników – kan. 1394 KPK.

 

Penitencjarz na terenie diecezji może rozgrzeszać od wyżej wymienionych cenzur także wiernych innych diecezji, a własnych diecezjan także poza terenem diecezji (kan. 508 § 1 KPK).


DYŻURY KSIĘŻY KATEDRALNYCH


I PIĄTEK MIESIĄCA

GODZ. 17:00 – 18:30

SPOWIEDŹ W NIEDZIELĘ

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA W NIEDZIELĘ JEST SPRAWOWANY PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ:

7.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30, 20.00 (w roku akademickim)