Święcenia diakonatu naszych kleryków


Sobota – 29 kwietnia 2017 roku – stała się uroczystością zarówno dla diecezji legnickiej, ponieważ zostało wyświęconych siedmiu nowych diakonów, ale również stała jest ogromną uroczystością dla wspólnoty katedry, ponieważ wśród nowo wyświęconych, dwóch z nich to nasi parafianie – diakon Adrian Sielicki i diakon Patryk Zarzeczny.

Od dzisiaj grono duchowieństwa legnickiego powiększyło się o siedem osób, ponieważ od momentu święceń diakonatu klerycy stają się jego częścią. Podczas uroczystości ślubowali Biskupowi Legnickiemu i jego następcom posłuszeństwo, życie w celibacie oraz modlitwę Liturgią Godzin w intencjach całego Kościoła. Zostali również posłani do głoszenia słowa Bożego oraz posługi wobec chorych, cierpiących i biednych. W uroczystościach wzięli udział Biskupi: Marek Mendyk oraz Stefan Cichy, Rodzice, Rodzeństwo, znajomi, wierni z parafii pochodzenia nowych diakonów.

Podczas homilii Ksiądz Biskup wspominał o towarzyszeniu w drodze drugiemu człowiekowi oraz o umieraniu dla siebie i świata, by odnajdywać pełnię życia w Bogu (całość homilii – tutaj).

Od września diakoni zostaną posłani na roczną praktykę pastoralną, a w 2019 roku przyjmą święcenia prezbiteratu.

 

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij

Warto również zobaczyć