Święcenia prezbiteratu


Każdego roku miesiąc maj staję się czasem uwieńczenia formacji seminaryjnej i uroczystością diecezjalną, ponieważ klerycy, którzy przez 7 lat przechodzi przez drogę nauki, praktyk duszpasterskich, kolejnych posług zostają wyświęceni na prezbiterów diecezji legnickiej.

Prezbiterium diecezjalnej koncelebrowało Eucharystię podczas której Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski udzielił święceń prezbiteratu pięciu diakonom: Pawłowi Majowi, Przemysławowi Głuszkowi, Przemysławowi Milewskiemu, Przemysławowi Roguszowi oraz Mateuszowi Wyspiańskiemu.

 

udostępnij