Święto patronalne Księdza Proboszcza


17 września Kościół Powszechny wspomina biskupa i doktora Kościoła, którym był św. Robert Bellarmin, wielki czciciel Eucharystii, uczestnik Soboru Trydenckiego. Postać tego świętego kardynała patronuje Księdzu Prałatowi Robertowi Kristmanowi.

Podczas wieczornej Eucharystii przy ołtarzu stanęli wszyscy kapłani posługujący w katedrze legnickiej. Mszy świętej przewodniczył Czcigodny Solenizant, który na samym początku podziękował wszystkim przybyłym za obecność oraz za ofiarowaną Eucharystię w jego intencji.

Podczas homilii ks. Robert Bielawski ukazał postać setnika z Ewangelii jako pełnego pokory, miłości i wiary. Wskazał, że słowo Boga może w naszym życiu zdziałać wszystko, a Eucharystia według słów św. Pawła jest narzędziem budowania jedności wierzących, jedności Kościoła. W trakcie kazania nawiązał do osoby Księdza Proboszcza wskazując na cechy jego życia, które pozwalają widzieć w nim człowieka żyjącego pokornie, z miłością i wiarą. A zakończył cytatem kard. Luisa Antoniego Tagle z Filipin: „W kapłaństwie Chrystusa chodzi o życie święte, złożone Bogu i bliźniemu. Bóg nas potrzebuje. Mamy nadzieję, że święty sposób naszego życia uczyni Jezusa bardziej widzialnym w tym świecie”.

Po błogosławieństwie ks. Mateusz złożył w imieniu posługujących w katedrze kapłanów życzenia, a następnie przedstawiciele poszczególnych wspólnot m.in. Żywego Różańca, Margaretek, Apostolatu Maryjnego, wspólnoty rodzin, Służby Liturgicznej, Szafarzy, Bractwa św. Józefa, Zespołu Charytatywnego oraz indywidualni parafianie złożyli Księdzu Prałatowi słowa podziękowań i życzeń.

 

foto: Piotr Pociejkin

 

 

udostępnij