Wigilia Paschalna


Pełna mocy symboli i przebogata w treści Liturgia Słowa i Eucharystii – kulminacyjny punkt roku liturgicznego naszego, świętego Kościoła katolickiego – poprzez radość wielką ze Zmartwychwstania Chrystusa wyrażoną gromkim Alleluja i zwieńczona dostojnym Te Deum, hymnem wychwalającym Pana, stała się w Wielkosobotni wieczór udziałem wspólnoty katedry legnickiej.

Liturgia Wigilii Paschalnej. Doprawdy – żaden opis nie przekaże tego, co się dzieje w tym świętym czasie w Kościele. Liturgia Światła, które – w postaci ognia, od którego zapalono Paschał – wnoszone jest przez kapłana w ciemne wnętrze Bazyliki. „By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”. Te słowa Pieśni Zachariasza co poranek wyśpiewywane w Liturgii Godzin nabierają szczególnego znaczenia w ten Wieczór poprzedzający Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Światło Chrystusa podawane sobie z rąk do rąk przez wiernych jako wyraz solidarności w wierze i jedności ze Zbawicielem.

Wyśpiewane przez diakona „Exsultet”, czyli Orędzie Wielkanocne. Przepiękny hymn, o którego muzyce Mozart powiedział, że oddałby wszystkie swoje kompozycje, aby móc stworzyć takie dzieło. Treść – wydawałoby się – banalna, bo sławi… świecę i pszczołę. Ale taka jest właśnie Boża logika: niewysłowiona wielkość w małych sprawach. Świeca – jako symbol Ofiarności Pana Jezusa, który dla nas poprzez Swą Miłość, jest gotów wypalić się do końca.

Siedem czytań ze Starego i Nowego Testamentu podanych z ambony: przypomnienie historii świata, od dzieła Stworzenia poprzez ważne wydarzenia biblijne, wszystko przeplatane psalmami responsoryjnymi i modlitwą Księdza Biskupa. W tę część Liturgii Słowa włączył się chór Wyższego Seminarium Duchownego pod dyrekcją ks. Łukasz Kutrowskiego, który zapewnił oprawę muzyczną całej celebrze.

Pełne majestatu „Gloria”, któremu towarzyszą – milczące od dwóch dni organy – oraz dźwięk dzwonków i dzwonów – to zapowiedź kluczowej chwili Wielkosobotniego wieczoru. I najważniejszy moment całej uroczystości. – Ogłaszam wam radość wielką: mamy Alleluja! – diakon wyśpiewał Zmartwychwstanie Pana, zaś „Alleluja” zabrzmiało mocą zwielokrotnioną cudem tego najważniejszego wydarzenia naszej wiary.

Nad słowem Bożym Ksiądz Biskup zatrzymał się w trzech momentach Liturgii Słowa, by wskazać na piękno rodziny, przekazywania wiary młodemu pokoleniu, przestrzeganiu przykazań oraz o braku lęku, gdy oddaje się życie Jezusowi. Całość homilii można odsłuchać poniżej:

  • homilia po 3 pierwszych czytaniach – tutaj
  • homilia po 7 czytaniu – tutaj
  • homilia po Ewangelii – tutaj

Podczas Wigilii Paschalnej dokonuje się także obrzędu poświęcenia wody, w której zanurzani będą członkowie mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła świętego w sakramencie chrztu. Obrzęd poprzedza modlitwa litanią do Wszystkich Świętych.

Ksiądz Biskup udzieli sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego dwóm dorosłym osobom, które przez ostatni rok przygotowywały się do tego pięknego dnia wejścia w misterium Chrystusa. Wierni mieli okazję odnowić swoje chrzcielne przyrzeczenia – co wiąże się z łaską odpustu zupełnego na warunkach określonych przez Kościół – zaś celebrans dokonał aspersji.

Liturgia Eucharystyczna, która dokonuje się podczas każdej Mszy świętej, w Święto Paschy ma szczególny wymiar. Sprawowana jest przy ołtarzu w obecności Krzyża okrytego stułą, jako symbolu Chrystusa Arcykapłana, przy wniesionej do świątyni figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela, co symbolizuje Jego Królewską godność, a także przy zapalonym Paschale – symbolizującym gotowość Pana Jezusa do ofiary za nas wszystkich.

Wreszcie – procesja z Panem Jezusem w monstrancji: Najświętszy Sakrament w rękach Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego pod baldachimem, chorągwie i wierni z zapalonymi świecami wnoszą światło i ciepło w ciemną i chłodną noc zimowej wiosny. Wszystko w akompaniamencie dzwonków i dzwonów. To upowszechnienie światu radosnej wieści o Zmartwychwstaniu.

Hymn „Ciebie Boga wysławiamy” brzmi szczególnie dostojnie w obliczu Najświętszego Sakramentu. – „Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”… I nie zawiodłem się, bo Ty zmartwychwstając ożywiasz Nadzieję i nadajesz sens temu, co bez Twego cudu sensu by żadnego nie miało! Później chwila oczekiwana od Wielkiej Środy: błogosławieństwo Boże wieńczące Triduum Sacrum, jedną ogromną uroczystość, w której rozważana jest praktycznie cała Tajemnica relacji między Bogiem i człowiekiem.

Świętowanie nie zakończyło się tą uroczystością: trwać będzie w Kościele przez pięćdziesiąt dni okresu wielkanocnego. Dzielmy się więc radością i nie zapominajmy o żywym Chrystusie, wciąż obecnym wśród nas!

 

foto: Piotr Pociejkin

udostępnij

Warto również zobaczyć