Wigilia uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła


Według tradycji katedralnej wigilię odpustową ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła celebrowali neoprezbiterzy wyświęceni 19 maja.

Liturgii przewodniczył ks. Paweł Maj, który również wygłosił homilię w nawiązaniu do dwóch filarów Kościoła ukazując ich życiorysy oraz ogrom odwagi w głoszeniu Ewangelii w pierwotnym Kościele.

Na zakończenie Ksiądz Prałat Robert Kristman złożył neoprezbiterom życzenia, a przedstawiciele parafii wręczyli kwiaty. Księża Neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

udostępnij