Wizyta u Rodziny – wizytacja kanoniczna


Popołudniowy program wizytacji kanonicznej Biskupa Legnickiej rozpoczął się od wizyty u jednej z Rodzin parafii katedralnej.


Podczas wizyty u Państwa Makowców Ksiądz Biskup w trosce o życie duchowe swoich diecezjan rozpoczął rozmowę dotyczącą formacji osób dorosłych. Gospodarze są związanie ze wspólnotą Ruchu Światło-Życie przeznaczoną dla Rodzin, czyli z tzw. „Domowym Kościołem”, gdzie prowadzona jest formacja deuterokatechumenalna mająca na celu pogłębienie świadomości chrzcielnej osób dorosłych.

Poprzez wspólne bycie razem przy jednym stole, wymianie wzajemnych doświadczeń moment wizyt Biskupa Legnickiego u Rodzin podczas wizytacji kanonicznej staje się owocna dla obu stron.

udostępnij