WSPÓLNOTA „BETANIA”


Charakterystyka wspólnoty


„Betania” to wyjątkowa wspólnota, która na wzór betańskiej rodziny Łazarza, Marty i Marii – przyjaciół Jezusa, w szczególny sposób Go ukochała i pragnie Mu służyć. Czyni to poprzez troskę o dom w którym przebywa Jezus żywy i prawdziwy, czyli o świątynię (Katedrę) oraz oczami wiary dostrzega Jego obecność w kapłanach sprawujących duszpasterską posługę w naszej świątyni.

„Betania” nie ma swojego statutu ani regulaminu. Jedyną zasadą działania i posługiwania jest wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w tabernakulum i bezinteresowna troska o Jego dom.

Wyraża się ona trosce o porządek i piękno Katedry i poprzez modlitwę w intencji duszpasterzy. Po każdej pracy porządkowej w Katedrze wspólnota gromadzi się przed tabernakulum, w którym przebywa żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, ich Przyjaciel. Wspólnota Betania, pragnie być domem przyjaciół Jezusa, do którego On z radością przychodzi. Betania to, jak dotąd, jedyna na świecie tego rodzaju wspólnota, związana z Legnicką Katedrą.


Opiekun

ks. Proboszcz Robert KristmanAnimatorka

Halina PaszukZaproszenie

Jeżeli kochasz swój kościół parafialny i chcesz w nim doświadczyć prawdziwej obecności Jezusa, oraz doświadczyć radości przebywania razem, to zapraszamy do katedralnej Betanii…