Wspólnoty parafialne – wizytacja kanoniczna


Ostatnim punktem wizytacji kanonicznej było spotkanie ze wspólnotami parafialnym działającymi w katedrze legnickiej. 


Na spotkaniu pojawili się członkowie wspólnot: Żywego Różańca, Apostolatu Maryjnego, Bractwa św. Józefa, Służby Liturgicznej, Chóru „Cantus Mirabilis”, Scholi dziecięco-młodzieżowej, Domowego Kościoła, Skautów Europy.

Ksiądz Marcin podczas całego spotkania ukazywał poszczególne grupy oraz jej przedstawicieli, który w sposób syntetyczny opisali swoją wspólnotę, czym się zajmują, kiedy się spotykają oraz kto jest ich opiekunem. Na zakończenie Ksiądz Biskup podziękował wszystkim za ich zaangażowanie we wspólnoty, a także ukazał pewne elementy nad którymi warto się zastanowić i popracować, by jeszcze mocniej pobudzić całość parafii do aktywnego zaangażowania się w życie duchowe.

 

udostępnij