Zapraszamy na JERYCHO RÓŻAŃCOWE


CZYM JEST JERYCHO RÓŻAŃCOWE?

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do 6 rozdziału Księgi Jozuego (wiersze 1 – 21). Znajdujemy tam opis wydarzenia, związanego bardzo trudnym momentem historii Narodu Wybranego. Na drodze Izraelitów do Ziemi Obiecanej staje wielkie, obwarowane miasto Jerycho, po ludzki nie do zdobycia.  Wtedy z pomocą przychodzi Bóg, który poleca: „Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie».

Tak też się stało. Mocą Bożą Izraelici pokonali przeszkodę, zdobyli miasto i dotarli do Ziemi Obiecanej.

Jerycho różańcowe to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, aby mocą Bożą pokonać „Jerycha” – przeszkody, które stają na naszej drodze do zbawienia i szczęścia oraz wypraszać łaski dla świata, ojczyzny, naszych rodzin i pomoc Bożą w ważnych dla nas intencjach.

W modlitwę adoracyjną włączamy moc i potęgę różańca, wierząc w pomoc i obecność Niepokalanego Serca Maryi, stąd nazwa Jerycho różańcowe.

JERYCHO W KATEDRZE LEGNICKIEJ

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i podjęcia dyżuru adoracyjnego w dowolnym dniu, o dowolnym czasie. Ważne jest, aby zgłosić swój wybrany czas adoracji

Główną intencją Jerycha jest modlitwa za rodziny. Można jednak zgłosić swoją intencję, którą będziemy „omadlać” podczas modlitwy różańcowej.

Zgłoszenia dyżuru adoracyjnego lub intencji przyjmujemy w Katedrze po Mszy św. lub telefonicznie 500 245 557 (ewentualnie w kancelarii).

Jerycho w Katedrze będzie trwało od niedzieli 6 maja (od godz. 19.30) do niedzieli 13 maja (do godz. 7.00). Adoracja będzie się obywała w kaplicy pod wieżą.

Stałe modlitwy podczas Jerycha:

Msze św. 6.30, 12.00, 18.30 (w sobotę 9.00, 12.00, 18.30)

Różaniec: tajemnice radosne 7.00, tajemnice bolesne 11.00, tajemnice światła 17.00, tajemnice chwalebne 21.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia: 3.00 i 15.00

 

Nabożeństwo majowe: 18.00

udostępnij