ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJCZYM JEST ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ?


Jest to nabożeństwo pasyjne, które zachęca do przeżycia całej doby, towarzysząc Jezusowi w Jego Męce. Swoimi początkami nabożeństwo to sięga wieku XIV. Rozpoczyna się w czwartek o godz. 19.00 i kończy się w piątek o godz. 18.00 następnego dnia. Każdej godzinie przypisane jest inne wydarzenie Meki Pańskiej.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki ma większą zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość”. (Dz. 369)


W SKRÓCIE:


KIEDY?

MIĘDZY GODZINĄ 18.00 W CZWARTEK A GODZINA 18.00 W PIĄTEK

GDZIE?

W DOMU, W KOŚCIELE LUB W TYM MIEJSCU, W KTÓRYM AKTUALNIE SIĘ ZNAJDUJESZ

W JAKI SPOSÓB?

PRZY POMOCY RÓŻAŃCA, KORONKI, MODLITWY JEZUSOWEJ LUB INNEJ PASYJNEJ MODLITWY

W JAKIEJ INTENCJI?

ZA RODZINY ORAZ W INTENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH ETC.


JAK ZACZĄĆ?


  1. Główną intencją tej modlitwy (czuwania) jest pragnienie wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa.
  2. W to modlitewne czuwanie może włączyć się każdy (również dzieci i młodzież, także cała rodzina)
  3. Można przeżyć w ten sposób całą dobę, ale można też wybrać jedną tylko godzinę, dogodną dla siebie lub szczególnie bliską sercu lub kilka w ciągu doby.
  4. Nie jest konieczne czuwanie całą godzinę, wystarczy poświęcić na wynagrodzenie Sercu Jezusa chwilę czasu, według potrzeb i uznania.
  5. To nabożeństwo można praktykować w ciągu całego Wielkiego Postu (a nawet całe życie) albo tylko jednorazowo lub kilka razy w roku.
  6. Czuwanie można przeżyć w domu lub przed Najświętszym Sakramentem w kapicy adoracji Katedry (od 7.00 do 18.00), lub w kaplicy adoracji Sanktuarium św. Jacka (całą dobę) lub w dowolnym miejscu, gdziekolwiek się znajdujemy.
  7. Podejmujący czuwanie rozpoczyna je modlitwą podaną na odwrocie w intencji wspólnej związanej z tą godziną Męki oraz w swojej osobistej intencji, zawsze jednak jako wynagrodzenie. Czuwanie i modlitwę osobistą kończymy podanym aktem strzelistym. Warto odczytać fragment Ewangelii, opisujący wydarzenie, w którym uczestniczymy. (Ewangelia św. Mateusza rozdz. 26 – 27 lub św. Marka rodz. 14 – 15 lub św. Łukasza rozdz. 22 – 23 względnie św. Jana 18 – 19).
  8. W tabeli poniżej podane są godziny z przypisanymi wydarzeniami Męki Chrystusa oraz intencja wspólna na tę godzinę.
  9. Każdy kto pragnie się włączyć w to wynagradzające czuwanie proszony jest o zgłoszenie swego udziału, podając tylko swoje imię i ewentualnie wiek, godzinę podjętego czuwania oraz czas trwania (np. jednorazowo, cały Wielki Post, lub inny przedział czasowy). Zgłoszenia można przekazać poprzez stronę internetową Katedry lub wysyłając SMS na numer 501 780 940 albo zgłaszając swój udział w zakrystii Katedry.

Podział godzinowy

godz. wydarzenie Męki Pańskiej intencja wspólna
19.00 Jezus umywa nogi Apostołom za rodziny
20.00 Jezus ustanawia Eucharystię za kapłanów
21.00 Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym za dzieci
22.00 Jezu poci się Krwią na modlitwie za młodzież
23.00 Jezus zdradzony przez Judasza za siebie
24.00 Jezus na sądzie przed Sanhedrynem za starszych wiekiem
01.00 Jezus fałszywie oskarżony za samotnych
02.00 Jezus wyszydzony i policzkowany za wrogów
03.00 Jezus zdradzony przez Piotra za grzeszników
04.00 Jezus uwięziony w ciemnicy za więźniów
05.00 Jezus przesłuchiwany przez Piłata za osądzanych
06.00 Jezus wzgardzony przez Heroda za wzgardzonych
07.00 Jezus odrzucony przez naród za Ojczyznę
08.00 Jezus biczowany za parafię
09.00 Jezus ukoronowany cierniem za bezdomnych
10.00 Jezus skazany na śmierć za ubogich
11.00 Jezus dźwiga Krzyż na Golgotę za chorych
12.00 Jezus obnażony i przybity do Krzyża za niewierzących
13.00 Jezus przebacza Dobremu Łotrowi za nawróconych
14.00 Jezus powierza Matkę Janowi za przyjaciół
15.00 Jezus umiera na Krzyżu za konających
16.00 Jezus przebity włócznią za ojców
17.00 Jezus zdjęty z Krzyża i oddany Matce za matki
18.00 Jezus złożony do grobu za zmarłych


MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE KAŻDEJ GODZINY


Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wszystkie zasługi Męki Twojego Syna Jezusa Chrystusa tej godziny, w której wspominam Jego……… (wymienić tajemnicę danej godziny). Jednoczę się z cierpiącym Sercem Jezusa i pragnę Mu wynagradzać za grzechy, które doprowadziły Go na krzyż, a wszystkie moje sprawy i intencje pragnę kierować przez Niego, z Nim i w Nim na większą Twoją chwałę. O, Maryjo Matko współcierpiąca, pozwól mi jednoczyć się z Twoim Niepokalanym Sercem i pomóż mi wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa.


AKT STRZELISTY NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEJ GODZINY


Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa. Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

POBIERZ PLIK

ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ

ULOTKA ZAWIERAJĄCA WSZYSTKIE POWYŻSZE INFORMACJE