Życzenia na Narodzenie Pańskie 2019

Życzenia na Narodzenie Pańskie 2019

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. (J 3, 16 – 18)

Tymi słowami zaczerpniętymi z Ewangelii św. Jana pozdrawiamy serdecznie wszystkich Parafian i Gości nawiedzających naszą Katedrę. Szanowni Państwo proszę także przyjąć od nas, duszpasterzy najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Niech słowa, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Nikodemem, staną się dla Was źródłem nadziei, która niech towarzyszy Wam w czasie rozpoczętych świąt, a przede wszystkim niech rozjaśnia wszystkie dni nadchodzącego nowego roku, zwłaszcza te trudne. Bóg naprawdę nas kocha. Swoją miłość objawił najpełniej w Jezusie Chrystusie, który z miłości oddał za nas życie. Ten cud miłości trwa nieustannie w Eucharystii, w której Zbawiciel pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Życzymy, abyście z wiarą uczestnicząc we Mszy św. zwłaszcza niedzielnej otrzymywali już tu na ziemi obfite łaski, a potem życie wieczne, bo Eucharystia daje życie, bo Eucharystia jest życiem. I tak właśnie Bóg umiłował człowieka, każdego człowieka. Niech Maryja Niewiasta Eucharystii, Matka Syna Bożego i nasza Matka towarzyszy Wam w drodze ku Chrystusowi i wyprasza obfitość łask. Błogosławionych świąt!

 

ks. Prałat Robert Kristman, proboszcz

ks. Mateusz Rycek

ks. Łukasz Kutrowski

ks. Robert Bielawski

udostępnij