Życzenia na Zmartwychwstanie Pańskie 2021

Życzenia na Zmartwychwstanie Pańskie 2021

Siostry i Bracia,

Słowa radosnych życzeń kolejny raz mieszają się z niepokojem, ograniczeniem wolności, a nawet ze smutkiem. Z prawdziwym trudem obchodzimy kolejne święta paschalne. Najbardziej nas duszpasterzy boli fakt ograniczania miejsc w kościele, dla tych, którzy pragną poprzez świętą liturgię spotykać się ze Zmartwychwstałym Chrystusem. „Jednak nadzieja zawieść nie może… (Rz 5,5), jak powie Apostoła Paweł.

Dlatego składając świąteczne życzenia pragniemy przypomnieć Wielkanocne Orędzie Paschalnej, które Kościół kolejny raz usłyszał minionej paschalnej nocy:

„O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością”.

Wierzymy w to mocno i tego Wam życzymy, aby noc pandemii, która przysłania nam nieco radość poranka wielkanocnego, rozbłysła światłem.

A zatem:

„Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (…)

O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. (…)

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi”.

Błogosławionej Pachy!

Składając świąteczne życzenia pragniemy podziękować wszystkim, którzy mimo ograniczeń i trudności związanych z pandemią, wykonywali nie tylko wiernie swoje obowiązki, ale także wkładali w to dużo więcej serca. Dziękujemy Służbie kościelnej, Służbie liturgicznej, Zespołowi Charytatywnemu, Duszpasterzom, a także wszystkim wspierającym duszpasterstwo duchowo i materialnie.

Bóg zapłać.

udostępnij