Życzenia świąteczne na Narodzenie Pańskie 2021

Życzenia świąteczne na Narodzenie Pańskie 2021

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic …
(Iz 9, 5)

To proroctwo Izajasza proroka wypełniło się w Jezusie Chrystusie, którego Narodzenie celebrujemy w tych dniach. To On przynosi pokój światu, w którym żyjemy. Pokój, tak bardzo nam dzisiaj potrzebny, ponieważ tyle w nas i wokół nas niepokoju. Lękamy się choroby, lękamy się o naszych bliskich którzy leżą odizolowani w szpitalach; niepokój wzbudza także narastający konflikt na wschodniej granicy oraz wiele innych sytuacji, które mogą budzić nawet lęk.

Niech zatem Chrystus – Bóg i Książe pokoju obudzi w nas nadzieję i obdarzy pokojem. Niech Jego łaska i miłość przemieni nasze rodziny i przyniesie pokój całemu światu, w którym przyszło nam żyć.

Takie świąteczne życzenia pragniemy – Wam drodzy Parafianie i Goście, odwiedzający naszą Katedrę – złożyć w tym roku. Niech Bóg błogosławi i umacnia wasze rodziny. Niech Matka Chrystusa otacza was swoją szczególną opieką. Błogosławionych świat.

 

ks. prałat Robert Kristman
proboszcz

ks. Mateusz Rycek
ks. Adam Bogdała
ks. Robert Bielawski
dk. Artur Jaguszczak

udostępnij

Warto również zobaczyć