Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Wszystkim Parafianom oraz Gościom nawiedzającym, w tych świątecznych dniach naszą Katedrę składamy najlepsze i serdeczne życzenia.

Życzymy zatem, aby spotkanie z Narodzonym pośród ludzi Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, pozwoliło doświadczyć prawdy, że Bóg jest miłosierny i kocha każdego z nas, mimo naszych grzechów i słabości. Że pośród różnych bolesnych życiowych doświadczeń i zagrożeń, jakie nękają dziś ludzkość, Bóg czuwa i swoją łaską, może każde zło przemienić w dobo. Trzeba jednak Bogu zaufać, czyli „uwierzyć nadziei wbrew nadziei”. Niech ta prawda przemienia nasze serca i pozwoli doświadczyć obecności Boga pośród cierpiącego świata.

Niech przyniesie także nam wszystkim pokój i pojednanie, tak bardzo dziś potrzebne w świecie, w którym żyjemy, a przede wszystkim w naszej Ojczyźnie.

Gdy podczas tegorocznych świąt rodzinne spotkania są niemożliwe lub mocno utrudnione, niech i to cierpienie uświadomi nam jak wielkim dobrem
i skarbem jest rodzina. Powierzmy nasze rodziny, małżeństwa, nasze dzieci
i seniorów, szczególnej opiece św. Józefa. Bóg dał Go swojemu Synowi za Opiekuna, w czasie Jego ziemskiego życia. Niech teraz św. Józef chroni nasze rodziny przed zakusami zła.

Niech Bóg da wam wszystkim pokój serca i pozwoli z nadzieją spojrzeć na codzienność ze świadomością, że Miłosierny Bóg jest zawsze z nami i bardzo nas kocha. Błogosławionych Świąt.

 

ks. prałat Robert Kristman
proboszcz katedry

ks. Mateusz Rycek
ks. Adam Bogdała
ks. Robert Bielawski

udostępnij