Życzenia wielkanocne Proboszcza katedry


Szanowni Państwo,
Drodzy Parafianie i Goście,

Świętując wraz z całą wspólnotą Kościoła Paschę Chrystusa i przeżywając radość z Jego zwycięstwa pragniemy podzielić się z Wami Siostry i Bracia darem wiary i złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.

Patrzmy dziś na uczniów Jezusa. Gdy zobaczyli pusty grób, gdy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali, pozwoliła im przetrwać wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem, a ponad śmiercią zobaczyć nowe życie.Wiara nie sprawia, że wszystko staje się łatwe. Wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe.

Mocni wiarą stawiajcie czoła wszelkim życiowym trudnościom, aż do zwycięstwa; niech wiara pomaga wam w codziennych zmaganiach. Nie lękajcie się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i jest z nami!  Alleluja!

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przedświąteczne przygotowania Katedry, a zwłaszcza Paniom Zakrystiankom i wspólnocie Betania, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku przy świątecznych porządkach w Katedrze; bardzo dziękuję tym, którzy ofiarnie pomagali przy świątecznych dekoracjach; za troskę o piękno Liturgii dziękujemy Księdzu Łukaszowi, Ceremoniarzowi Katedralnemu, alumnom Seminarium Duchownego, Katedralnej Służbie Liturgicznej Chórowi katedralnemu, Panu Organiście i zespołowi Cantus Mirabilis; dziękuję wszystkim, którzy wspierali materialnie i finansowo przygotowanie pomocy dla rodzin ubogich, a zwłaszcza Paniom z Parafialnego Zespołu Charytatywnego za zaangażowanie w zorganizowanie tej pomocy

Bardzo serdecznie dziękuję także swoim Współpracownikom – Księżom Wikariuszom i Diakonowi Mateuszowi, za pomoc i pełne poświęcenia przedświąteczne posługiwanie.

 

Wasz Proboszcz

ks. Robert Kristman

 

udostępnij